دوشنبه, 11 مرداد,1400

ورق آلومینیومی آجدار

ورق آلومینیومی آجدار

مورد استفاده در:

1. صنایع خودرو سازی
2. صنایع سرمایشی و گرمایشی
3. راه پله و کف
4. صنایع کانتینرسازی
5. صنایع حمل و نقل
6. سایر صنایع

جدول اطلاعات

مبدل واحد

بدست آوردن وزن از تعداد ورق:
تعداد ورق را وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
طول ورق را به میلیمتر وارد کنید:
عرض ورق را به میلیمتر وارد کنید:
وزن به کیلوگرم برابر است با:
بدست آوردن وزن از متراژ ورق یا رول:
متراژ ورق را به متر مربع وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
وزن به کیلوگرم برابر است با:
بدست آوردن تعداد از وزن ورق یا رول:
وزن ورق را به کیلوگرم وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
طول ورق را به میلیمتر وارد کنید:
عرض ورق را به میلیمتر وارد کنید:
تعداد برابر است با: