دوشنبه, 11 مرداد,1400

ورق آلومینیومی ساده

ورق آلومینیومی ساده

مورد استفاده در:

1. شرکت هایی که در زمینه قطعه سازی فعّال هستند.
2. کارگاه های ساختمانی.
3. کارگاه های رنگ جهت رنگ پودری.
4. کار گاه های آبکاری.
5. شرکت ها و کارگاه های تولید لوازم خانگی.
6. شرکت ها و کارگاه های صنایع روشنایی.
7. و سایر صنایع.

جدول اطلاعات

مبدل واحد

بدست آوردن وزن از تعداد ورق:
تعداد ورق را وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
طول ورق را به میلیمتر وارد کنید:
عرض ورق را به میلیمتر وارد کنید:
وزن به کیلوگرم برابر است با:
بدست آوردن وزن از متراژ ورق یا رول:
متراژ ورق را به متر مربع وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
وزن به کیلوگرم برابر است با:
بدست آوردن تعداد از وزن ورق یا رول:
وزن ورق را به کیلوگرم وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
طول ورق را به میلیمتر وارد کنید:
عرض ورق را به میلیمتر وارد کنید:
تعداد برابر است با: