دوشنبه, 11 مرداد,1400

کویل نواری آلومینیومی

کویل نواری آلومینیومی

مورد استفاده در:

1 - صنایع سرمایشی و گرمایشی
2 – سقف کاذب
3 – صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
4 – تولید ساندویچ پانل
5 – لوله های چند لایه
6 – صنایع کابل سازی
7 – سایر صنایع
پارس آلومان کار، توانایی روکش نمودن محصولات خود را با فیلم استرچ( موّادPE) دارا بوده و در صورت نیاز این پروسه را در دستور کار سفارش مشتری، قرار می دهد.

جدول اطلاعات

مبدل واحد

بدست آوردن وزن از تعداد ورق:
تعداد ورق را وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
طول ورق را به میلیمتر وارد کنید:
عرض ورق را به میلیمتر وارد کنید:
وزن به کیلوگرم برابر است با:
بدست آوردن وزن از متراژ ورق یا رول:
متراژ ورق را به متر مربع وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
وزن به کیلوگرم برابر است با:
بدست آوردن تعداد از وزن ورق یا رول:
وزن ورق را به کیلوگرم وارد کنید:
ضخامت ورق را به میلیمتر وارد کنید:
طول ورق را به میلیمتر وارد کنید:
عرض ورق را به میلیمتر وارد کنید:
تعداد برابر است با: