دوشنبه, 11 مرداد,1400

مقالات علمی

مقالات علمی

چشم‌انداز روشن توليد جهاني محصولات نورد‌ تخت در بلند‌مدت

چشم‌انداز روشن توليد جهاني محصولات نورد‌ تخت در بلند‌مدت

چشم‌انداز روشن توليد جهاني محصولات نورد‌ تخت در بلند‌مدت
گران جوکانوويچ  (Goran Djukanovic)- تحليل‌گر بازار آلومينيوم
چشم‌انداز محصولات نورد ‌تخت آلومينيوم
تقاضاي جهاني براي محصولات نورد‌ تخت در سال‌هاي آينده به‌شدت افزايش خواهد يافت. اين افزايش تقاضا عمدتاً به‌دليل ورقه‌ها و صفحه‌هايي خواهد بود که در صنعت خودروسازي و هوا-فضا قابل استفاده هستند. اين صنايع 90 درصد تقاضاي محصولات نورد تخت آلومينيوم را دربر مي‌گيرند. ميزان تقاضا در اين 2 بخش (خودروسازي و هوا-فضا)، به‌خصوص در آمريکاي‌شمالي، به‌حدي رشد داشته که از تمامي پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته در سال گذشته فراتر رفته است. براساس آخرين پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته، که بسيار خوشبينانه است، ميزان رشد سالانة تقاضا براي صنعت خودروسازي تا  سال 2020 حداقل30% خواهد بود (شکل 1) که البته در سال‌هاي بعد تا اندازه‌اي اين نرخ رشد کاهش مي‌يابد اما همچنان بالاي 10% خواهد بود. تحليل‌گران صنعتي پيش‌بيني مي‌کنند تقاضا براي محصولات ريخته‌گري و اکستروژن آلومينيوم نيز در سال آينده رشد خواهد داشت اما نرخ رشد آن تا سال 2025 کمتر از 5% در سال مي‌باشد.

شكل
شکل 1- تقاضاي جهاني براي ورق‌هاي آلومينيومي تا سال 2020

توليد‌کنندگان بزرگ محصولات نورد تخت مثل نوليس، آلكوا، آلريس و..... طي دو سال گذشته چندين ميليارد دلار براي احداث و يا افزايش ظرفيت کارخانه‌هاي توليدکنندة ورق و نوارهايي که اغلب در صنايع خودروسازي و هوا-فضا قابل استفاده هستند، سرمايه‌گذاري کرده‌اند (ميزان سرمايه‌گذاري در شرکت نوليس به‌تنهايي حدود 700 ميليون دلار برآورد مي‌شود)، اين امر به‌معناي افزايش قابل‌توجه قيمت براي شمش‌هاي آلومينيوم اوليه و محصولات آلومينيومي در آيندة نزديک نيست اما تا چند سال آينده جايگاه امن توليد کنوني ورق و نوار را در جهان براي سفارش‌هايي که روي قيمت آنها توافق شده تضمين مي‌کند. بنابراين مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم که سرمايه‌گذاري در اين بخش از آلومينيوم سرمايه‌گذاري امن است چراكه ريسک آن کم و تقريباً نزديک صفر است و همچنين نرخ بازگشت سرمايه نسبتاً سريع است. به‌گفتة نوليس، اين صنعت به 20 ميليارد دلار سرماية اضافي براي پاسخ‌گويي به افزايش تقاضا در محصولات نورد ‌تخت تا سال 2020 احتياج دارد. اين رقم علاوه بر 5 ميليارد دلاري است که براي کار در اين زمينه نياز است. براساس داده‌هاي نوليس، حدود 12 ميليارد از اين مقدار به چين و بيش از 5 ميليارد دلار به آمريکاي‌شمالي، به‌عنوان نواحي پيشتاز در سرمايه‌گذاري اختصاص خواهد يافت. درحال‌حاضر توليدکنندگان خودرو فقط 6% از مصرف آلومينيوم توليد‌شده در جهان را به‌خود اختصاص مي‌دهند اين درحالي ‌است که نوليس معتقد است اين مقدار در پايان اين دهه به 25% خواهد رسيد. با اين وجود، براي پيش‌بيني‌هايي تا اين حد خوش‌بينانه، رعايت برخي پيش‌شرط‌ها ضروري است:
اولاً آمار و ارقام نشان داده شده براساس تقاضاي کنوني (و چند سال آينده) از سوي مشتريان و براساس قيمت کم و بيش توافق‌شده براي يک دورة مشخص محاسبه شده‌اند. بنابراين، اين واقع‌بينانه نيست که اين ميزان رشد تقاضاي بالا به‌طور دائمي ادامه داشته باشد حتي اگر قيمت اوليه آلومينيوم (LME) يا پريميوم قرار باشد که به‌ميزان قابل‌توجهي نسبت به قيمت کنوني افزايش يابد. اين مسئله به اين دليل است كه توليدكنندگان خودرو"برروي قيمت مناسب" آلومينيوم حساب مي‌كنند براي مثال ممكن است افزايش 2500 دلاري قيمت آلومينيوم به‌ازاي 1 تن و تأثير آن برروي قيمت كل، توليدكنندگان را مجاب كند كه استراتژي خود را دوباره تغيير داده و به‌دنبال گزينه‌هاي ديگر (شايد حتي فولاد) بروند. گزينه‌هاي اصلي پيش‌روي آن‌ها پلاستيك‌، آلياژهاي منيزيم (كه به آن‌ها فولاد سبك مي‌گويند) و پلاستيك‌ تقويت‌شده با فيبركربن (CFRP-استفاده‌شده در مدل‌هاي BMW) مي‌باشد.
دوماً، هرگونه بحران عميق اقتصادي جهاني (نظير سال 2009) كه مي‌تواند قيمت‌ها و تقاضا را تخريب كند، در اين آمارها درنظر گرفته نشده است بلكه اين برآوردها براساس بهبود اقتصادي آرام و مداوم اقتصادهاي كلان طراحي شده است.
نهايتاً، منابع جديد انرژي براي استفادة انبوه در خودرو (به‌عنوان مثال باتري‌هاي الكتريكي با دوام بالا كه مي‌توانند ميزان استفاده از سوخت‌هاي فسيلي را به مقدار زيادي كاهش دهند يا كاملاً جايگزين آن‌ها شوند) استانداردهاي اقتصادي مصرف سوخت را حذف خواهد كرد و اهميت وزن خودرو را (كه مستقيماً به توليد Co2 مربوط مي‌شود) كاهش مي‌دهد. متخصصان صنعت خودرو معتقدند كاهش 10% وزن خودرو اجازه خواهد داد از دستگاه‌هاي انتقال قدرت كوچكتري استفاده شود و به كاهش 7 درصدي مصرف سوخت برسيم.
بسياري از متخصصان صنعتي، تصميم جديد شركت خودروسازي Ford (كه حاصل يك استراتژي 5 ساله است) براي روآوردن به آلومينيوم در پرفروش‌ترين وانت خود (F-150) را به‌عنوان آغازي براي"عصر آلومينيوم" در صنعت خودروسازي و ورود آلومينيوم به بازار انبوه وسايل نقليه مي‌دانند.
فورد انتظار دارد F-150 با استفاده از بدنة تمام‌آلومينيومي 30% بازده سوختي به‌دست آورد. به‌گفتة مسئولين نوليس، تصميم فورد براي راه‌اندازي F-150 با بدنة تمام آلومينيومي آغازي براي انقلاب در اين مسير مي‌باشد. جنرال موتورز نيز درحال آماده‌سازي براي راه‌اندازي گستردة خط توليد وانت‌هايي با بدنة آلومينيومي تا اواخر سال 2018 است و قرارداد تأمين آن با دو شركت آلكوا و نوليس بسته شده است. كنت هافمن (Kenneth Hoffman) مدير تحقيقاتي فلزات و معدن در Bloomberg industries مي‌گويد: روآوردن به آلومينيوم در ميان خودروسازان آمريكايي مي‌تواند ميزان تقاضا در سال‌هاي آينده را در كشورهاي آمريكاي‌شمالي تا 40% افزايش دهد.
رندال شپ (Randall Scheps) مدير بازاريابي خودروسازي شركت آلكوا معتقد است ميزان تقاضاي صنعت خودروسازي براي ورق‌هاي آلومينيوم تا سال 2015، چهار برابر مي‌شود و اين ميزان تا سال 2025 به 10 برابر خواهد رسيد. شپ مي‌گويد: ما معتقديم بازار ورق آلومينيومي خودروهاي آمريكاي‌شمالي از سال 2016-2013 بيش از 50% در سال رشد كند و معتقد است فورد F-150 فقط "مشتي از خروار" است. مدير Constellium براي محصولات نوردي خودرو، لورانت ماسي (Laurent musy) مي‌گويد: پيش‌بيني مي‌شود كه بازار آمريكا براي محصولات آلومينيوم نورد‌شده BIW (Body-in-White) مي‌تواند از كمتر از 100 هزار تن در سال 2012 به تقريباً يك ميليون تن در 2020 رشد يابد و شركت Constellium انتظار دارد از اين پتانسيل رشد سود ببرد."
درحالي كه آمريكا و اروپا ميزان استفاده از آلومينيوم را در وسايل نقليه افزايش خواهند داد، بيشترين ميزان تقاضا براي محصولات نوردي آلومينيوم از سمت كشورهاي درحال توسعه (كه در صدر آن چين و هند قرار دارند) خواهد بود، كشورهايي كه سريع‌ترين‌ رشد را در بخش حمل‌و‌نقل خواهند داشت چراكه سرعت ساخت خودرو در آنها بالاست. مسئله حمل‌و‌نقل درحال‌حاضر درحدود 26% تقاضاي جهاني محصولات آلومينيوم را دربر مي‌گيرد. در اين حجم تقاضا سهم خودرو‌هاي سواري و وانت بارها دو سوم يا حدود 5/10 ميليون تن در سال است. انتظار مي‌رود ميزان تقاضا براي محصولات نورد آلومينيوم در بازارهاي خودروسازي آسيا تا 25% در سال افزايش يابد و اين روند تا حداقل 5 سال آينده ادامه خواهد داشت چون براساس داده‌هاي نوليس تعداد توليد‌کنندگان خودرو که به‌سمت توليد وسايلي سبک‌تر با بازده مصرف سوختي بيشتر مي‌روند روز‌به‌روز درحال افزايش است. درمقايسه با کشورهاي غربي ميزان تقاضا براي قوطي‌هاي نوشيدني‌ در کشورهاي آسيايي مخصوصاً در چين و هند با بالاترين جمعيت و بالاترين پتانسيل رشد تقاضا به‌صورت قابل‌ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت. ميزان فروش نوليس در سه‌ماهة چهارم سال 2013، 11% افزايش داشته که 10% از آن به اروپا و آمريکاي‌شمالي و جنوبي اختصاص دارد و 17% نيز به آسيا مربوط مي‌شود.
البته اين افزايش تقاضا به بهبود قيمت LME آلومينيوم (در بازة 1770 تا1800 دلار آمريکا به‌ازاي يک تن) کمکي نکرد چون آلومينيوم آزاد براي چند سال در بازار موجود است و سهام آلومينيوم نيز بالاست. پيامد ديگر افزايش استفاده از آلومينيوم در حمل‌و‌نقل آن است که همزمان منابع براي بازيافت هم افزايش خواهد يافت و چرخة بازيافت آلومينيوم از وسايل نقليه بسته مي‌شود. آلكوا پيش‌بيني مي‌كند که 90% آلومينيوم استفاده‌شده در خودروها در پايان عمر مفيد وسيله نقليه جمع شده و بازيافت شود. اين يعني افزايش استفاده از آلومينيوم در حمل‌و‌نقل، در آينده منبعي ارزان‌تر را براي توليدکنندگان ورق آلومينيومي و توليدکنندگان خودرو تضمين مي‌کند که مي‌تواند قيمت‌هاي ورودي را کم و ثابت نگاه دارد. همزمان بازيافت آلومينيوم مي‌تواند ميزان توليد گاز CO2 را نيز کاهش دهد چراكه بازيافت آلومينيوم درمقايسه با توليد آلومينيوم اوليه فقط 5% گاز CO2 توليد مي‌کند. بنابراين سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي به بخش ظرفيت بازيافت محصولات نوردي آلومينيوم، که در صنايع خودروسازي استفاده مي‌شوند، معطوف شده است. ظرفيت بازيافتي نوليس تا سال 2015 به 1/2 ميليون تن افزايش خواهد يافت و اين به شركت کمک خواهد کرد که به هدف خود در زمينة افزايش ظرفيت بازيافتي محصولات از 45% كنوني به 80% تا سال 2020 دست يابد.
جابجايي تمايلات توليدي و تقاضايي
جابجايي در خط توليد خودروسازان:
در بين خودروسازان ژاپني و آلماني حاضر در آمريکا گرايش به انتقال خط توليد ديده مي‌شود و اين به‌خاطر کاهش قيمت‌ها ناشي از افت ارزش دلار آمريکا درمقابل ين و يورو است. توليدکنندگان بزرگ خودرو آلمان و ژاپن به اين نتيجه رسيده‌اند که توليد خودرو در کشور مقصد (آمريکا) درمقايسه با توليد آن در کشورهاي مبدأ و صادرات آن به‌صرفه‌تر است. اين به‌معناي تغيير اساسي در فلسفة صادراتي و روي‌آوردن به فلسفة "جايي‌که مي‌فروشيم، بسازيم" است. متعاقباً انتقال خط توليد به آمريکا، تقاضاي محلي براي محصولات آلومينيومي استفاده‌شده در وسايل نقليه را در کنار يافت منابع محلي قطعات خودرو ساخته‌شده از آلياژ‌هاي آلومينيوم، افزايش خواهد داد.
رويکرد ديگر، انتقال خط توليد به چين و در مقياس کوچکتر کشورهاي آسيايي پيرامون است چون در اين کشورها نيروي‌ کاري ارزان‌تر است و بازار آنها پتانسيل نسبتاً بزرگي دارد و اين دو، کمپاني‌هاي بزرگ را تحريک مي‌کنند تا اين انتقال انجام شود. اين رويکرد با گشايش کارخانه‌هايي براي توليد ساير محصولات اوليه قابل استفاده در صنعت خودرو (شامل آلومينيوم اکسترود‌شده و نورد ‌تخت شده) همراه شده است.
رشد تقاضاي در صنعت هوا-فضا
در کنار صنعت خودروسازي انتظار مي‌رود تقاضاي شديدي در صنعت حمل‌و‌نقل هوايي وجود داشته باشد و اين به‌خاطر جايگزيني نسل جديد هواپيماهاي با تکنولوژي مدرن به‌جاي هواپيماهاي فرسوده است. کانون بازيابي (Commodity Research Unit) CRU انتظار دارد که به‌طور مداوم مصرف محصولات آلومينيومي نورد تخت در صنعت هواپيمايي در آمريکاي‌شمالي و اروپا از 390 هزار تن در سال 2013 به 536 هزار تن در سال 2017 افزايش يابد. آلكوا پيش‌بيني مي‌کند اين تقاضاي بالا در صنعت هوا‌-فضا ادامه‌دار باشد و براساس داده‌هاي فروش خود در اين بخش رشد سالانه 8-7 درصدي داشته باشد. با اين وجود، آلريس انتظار دارد که در كل سال 2014 سود‌دهي صنعت هوا-فضا به‌دليل تأخير در توليد برخي مدل‌هاي هواپيمايي خاص به‌سختي دوام آورد اما اين شركت نيز قصد دارد به‌طور سرسختانه و در بلندمدت در بخش هوا-‌فضا حضور داشته باشد.
چين، داراي بزرگترين بازار قطعات نورد تخت
صنعت نورد آلومينيوم چين حدود سه چهارم ظرفيت آسياي‌شرقي را به‌ خود اختصاص داده است و به اين روند تسخير بازار محلي آسياي‌شرقي ادامه خواهد داد به‌طوري‌كه انتظار مي‌رود در انتهاي اين دهه از اين مقدار كنوني نيز فراتر رود (شكل 2). بيشترين رشد در ظرفيت به‌خاطر تمايل مداوم تقاضا از بازار‌هاي درحال توسعه بوسيلة بخش‌هاي مصرف‌كنندگان نهايي مثل صنعت خودرو‌سازي، مصرف‌كنندگان دائمي (شركت‌هاي قوطي‌سازي‌ و ...) محصولات صنعتي است. براساس تحقيقي كه در مجلة Metal Bulletin Research منتشرشده، با وجود برگشت‌پذيري غيرقابل انكار كه انتظار مي‌رود تا سال 2022 در بازار اتفاق بيافتد، آناليزهاي ما به‌طور قطعي نشان مي‌دهند كه به‌طور كلي، روند بلندمدت به‌حد خوش‌بينانه‌اي كافي است تا از سرمايه‌گذاري و تجارت در اين صنعت حمايت كنند.

شكل
شكل 2- رشد جهاني بلندمدت استفاده از محصولات نوردي

با وجود آنكه 150 كارخانة نورد آلومينيوم در چين قادرند سالانه 11 ميليون تن انواع ورق‌هاي قابل استفاده در صنعت حمل‌و‌نقل را توليد كنند، بيشتر آن‌ها از تكنولوژي لازم براي توليد محصولات با كيفيت بالا (كه توسط توليدكنندگان پيش‌گام جهاني توليد مي‌شوند) را ندارند. همچنين جنبه‌هاي مختلفي نظير سازمان‌دهي و تجربه وجود دارند كه توليدكنندگان مطرح غربي از آنها نفع مي‌برند. از اين‌رو شركت‌هاي توليدكنندة قطعات نورد‌ تخت در چين نه‌تنها بايد برروي رشد توليد خود تمركز كنند بلكه بايد به فكر بهبود تكنولوژيكي در محصولات خود نيز باشند تا بتوانند به استانداردهاي شركت‌هايي نظير نوليس يا آلكوا برسند. تا آن زمان محصولات توليدي اين كارخانه‌ها بيشتر به بازارهاي محلي عرضه خواهند شد تا اينكه بخواهند به بازارهاي آمريكاي شمالي و اروپا دست يابند.
نوليس در خط نهايي خودروي خود با ظرفيت 120 هزار تن در سال را در كشور چين ساخته كه اين خط از اواسط سال 2014 شروع به توليد كرده است. علاوه ‌بر اين، Kobe Steel Ltd از توكيو در ژاپن شركت جديدي در چين تأسيس كرده كه ورق‌هاي آلومينيومي را براي پنل‌هاي بدنة خودرو توليد خواهد كرد. انتظار مي‌رود كه اين كارخانة جديد تا سال 2016 افتتاح شود كه ظرفيت توليدي 100 هزار تن در سال خواهد داشت و حدود 140 نفر را استخدام خواهد كرد.
هند دومين بازار بزرگ نورد ‌تخت
پروفسور K.s.s. Murthy دبيركل افتخاري انجمن تخصصي آلومينيوم هند (بزرگترين انجمن تخصصي آلومينيوم در هند) مي‌گويد. انتظار مي‌رود "صنعت خودروسازي در هند" تا سال 2016، 5-4 برابر نسبت به وضع كنوني يعني از 34 ميليارد دلار به 150 ميليارد دلار رشد كند. وي انتظار دارد كه كل تقاضاي محصولات آلومينيومي در هند (در تمامي بخش‌ها) تا 5 سال آينده 11-10% در سال رشد داشته باشد. در كنار رشد تقاضا براي ورق و نوارهاي قابل استفاده در صنعت خودروسازي، افزايش خروجي قوطي‌هاي نوشيدني‌ها نيز مي‌تواند موجب اين رشد شديد گردد.


  • چشم‌انداز روشن توليد جهاني محصولات نورد‌ تخت در بلند‌مدت


2Article Rating


ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

جستجو در مقالات

آرشیو زمانی