پنجشنبه, 26 فروردین,1400

رویدادها

رویدادها

(آرشیو ماه خرداد 1395)

مصاحبه مدیرعامل شرکت پارس آلومان کار با خبرنگار ماین نیوز

در آستانه برگزاری سومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم در روزهای چهارم و پنجم خرداد خبرنگار ماین نیوز با منصور ثریائی، مدیرعامل شرکت پارس آلومان کار گفت وگو کرده که متن این گفت وگو به شرح زیر است: طبق آمارهای منتشر شده ایران در زمینه توسعه صنعت آلوم...