پنجشنبه, 26 فروردین,1400

رویدادها

رویدادها

(آرشیو ماه تیر 1396)

تجلیل از  پارس آلومان کار به عنوان واحد تولید کننده برتر ملی

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت  مراسم معرفی و تجلیل از 33 برگزیده صنعت و معدن برگزارو از شرکت پارس آلومان کار به عنوان واحد تولید کننده برتر ملی تجلیل شد.