ورق آلومینیومی ساده

مورد استفاده در:

  • شرکتهایی که در زمینه قطعه سازی فعال هستند.
  • کارگاه های ساختمانی
  • کارگاه های رنگ جهت رنگ پودری
  • کارگاه های آبکاری
  • شرکتها و کارگاه های تولید لوازم خانگی
  • شرکتها و کارگاه های صنایع روشنایی
  • و سایر صنایع
ALUMINIUM SHEET PROPERTIES
NO.PARAMETERUNITSPECIFICATIONMETHOD
1ALLOYAA1050-1060-1070-1100-1200-3003-3105-8011-8111ASTM B209M & EN 485-2
2THICKNESS OF ALUMINIUM SHEETmm0.2 – 8ASTM B209M & EN 485-2
3GRAIN SIZEfinein house
4TEMPERHO – H18/H22-H28ASTM B209M & EN 485-2
5ELONGATION%Depends on alloy, thickness and temperASTM B209M & EN 485-2
6TENSILE STRENGTHMpaDepends on alloy, thickness and temperASTM B209M & EN 485-2
7SHEET WIDTHmm600 – 1350in house
8SHEET LENGHTmm800 – 6000in house
9PALLET MATERIALFe in house