محصولات

کارخانه شرکت پارس آلومان کار در حال حاضر با ظرفیت ۱۶.۰۰۰ تن در سال، محصولات خود را در انواع کویل و ورق آلومینیومی ساده و آجدار با ضخامتهای ۰/۲ تا ۱۰ میلیمتر و انواع فویل آلومینیومی ساده با ضخامتهای ۰/۰۰۷ تا ۰/۵ میلیمتر و در ابعاد مختلف، حاصل از ذوب شمشهای خالص آلومینیومی و در صورت نیاز افزودن درصدی از آمیژان ها (بسته به نوع آلیاژ مورد نظر) در انواع آلیاژهای آلومینیومی سری ۱۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۸۰۰۰ همگام و مطابق با استانداردهای جهانی به صنایع کشور اعم از شرکتها و بازار مصرف عرضه می نماید.

ورق آلومینیومی ساده

ورق آلومینیومی ساده

کویل آلومینیومی ساده

کویل آلومینیومی ساده

کویل نواری آلومینیومی

کویل نواری آلومینیومی (تسمه)

ورق آجدار

ورق آجدار

کویل آجدار

کویل آجدار

فویل آلومینیومی ساده